Smøl Lokal udviklingsplan 2015-2020 1. Introduktion Smøl er en lille landsby tæt ved Broager mellem Sønderborg og Gråsten. Byen har 28 husstande og indbyggerne repræsenterer alle aldersgrupper. Fællesskabet bliver vægtet højt og der er stor opbakning om fælles projekter og traditioner. Smøl Vold er porten til Broagerland, der med sin smukke natur og unikke historie gør området særdeles attraktivt. 2. Vision – Hvor vil vi hen? Vi i Smøl ønsker at Smøl forbliver et unikt sted at bo. Vi ønsker at sætte fokus på det gode fællesskab, så arrangementer og projekter er for alle. Vi vil samarbejde med de andre landsbylaug på Broagerland bl.a. omkring fælles møder, arrangementer m.v. Vi vil arbejde for aktivt medborgerskab, der bygger på tillid/partnerskab mellem kommune og landsby. Vi vil fællesskabet og vi vil inddrages mere direkte i de kommunale beslutninger, der vedrører vores dagligdag. Vi tror, at det vil give større glæde, mere effektivitet og gøre det mere attraktivt at bo i en landsby. Vi vil opfordre/arbejde for, at kommende lokalplaner kommer til debat i den enkelte landsby for på den måde at få indflydelse på de beslutninger, der vedrører landsbyen. Herunder tænkes f.eks. på udstykninger. 3. Strategi – Hvad skal der til? Fællesskabet Landsbylauget vil støtte op om de nuværende arrangementer såsom fælles St. Hansfest, Smølfest, skydning, fastelavn mm. og gøre en indsats for at de videreføres. Landsbylauget vil desuden være åbent for nye tiltag. Samarbejde Et udbygget samarbejde med kommunen og nabolaugene på Broagerland kan og vil styrke mulighederne for udvikling, eksempelvis inden for energi og turisme. 4. Taktik – Hvordan kommer vi derhen? Information Al information lægges på hjemmesiden: smoel infoland.dk og facebook Åbne bestyrelsesmøder Borgermøde i forbindelse med generalforsamlingen 2 årlige møder med de andre landsbylaug på Broagerland. Målsætning Udbygning af samarbejdet med kommunen ved indførelse af aktivt medborgerskab. Vi skal være kommunens medspiller og sparringspartner for på den måde at styrke ansvarligheden. Der udarbejdes en projektplan ud fra de ønsker, som borgerne har fremført på borgermødet. Hvis projekterne er praktiske ting til gavn for byen, forsøges de gennemført det næste år. Hvis projekterne involverer kommunen m.m., nedsættes en arbejdsgruppe. Udarbejdet af bestyrelsen for Landsbylauget for Smøl nov. 2015 Projektplan: Forslag til aktiviteter i 2018/2019? Cykelsti/fodgængerovergang og hastighedsbegrænsning på Nybøl Landevej – arbejdsgruppe - Cykelstien fra Broager til Nybøl er på kommunens plan i 2018 Ønsker sendt til kommunen nov. 2017 (Aage, Svend Erik og Ingebeth) Cykelstien er udsat på ubestemt tid, indgår i kommunens plan 2019-2022 Fælles aktiviteter – afholdelse af fastelavn, Skt. Hans, Ladywalk, lerdueskydning, korporationsskydning, juletræstænding og julefrokost Hjertestarter til midtbyen – arbejdsgruppe (Aage og Lars Gormsbøl) Vi kontakter fabrikken igen Oprydning langs veje og stier – Marts projekt Opsætning af infohus ved den nuværende infotavle. Udlægning af kørenet i græsrabatten ud for nr. 24. - Afventer renovering af regnvandsledningen og nyt asfalt. Forslag om opsætning af skilt med videoovervågning ved Smøl Vold og vigepladsen på Nybøl Landevej. Skilt kan måske forhindre aflæsning af affald. Vi kontakter kommunen. Andre arrangementer planlægges i løbet af året Fælles projekter for landsbylaugene på Broagerland Opsætning af flere bænke – ansøgning om midler sendes til private sponsorer (bænkeudvalget – BIB og Smøl). Vi har ansøgt lokalt om midler uden resultat. Projektet sættes i bero. Det Levende Teglværk – et fælles projekt, der afholdes af landsbylaugene på Broagerland og Cathrinesminde Teglværk Stillegruppen – arbejdsgruppe (BIB, DSG og Smøl) er i gang. Udviklingsplan – fælles udviklingsplan for Broagerland (arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle laug på Broagerland) Loppemarked – Vi forsøger at afholde loppemarked den samme dag i Skelde, Brunsnæs, Iller, Smøl, Vemmingbund og Skodsbøl Smøl Landsbylaug okt. 2018
· · · · · · · · · ·