Referat af Smøl Landsbylaug Bestyrelsesmøde Den 18.10.2018 v/ Aage og Ingebeth, Smøl 22
Referat ifølge dagsordenen: 1. Godkendte referatet af Bestyrelsesmødet d.27.8.2018 Godkendte referatet af Generalforsamling d. 8.10.2018 2. Konstituering af ny bestyrelse: Formand:
Aage Hansen, Smøl 22 - modtog genvalg Webmaster: Svend Erik Hansen smøl 2, - modtog genvalg Sekretær:
Sussie Sommer Smøl 13, - modtog genvalg Bestyrelsesmedlem: Jesper Tvede Smøl 23. 3 suppleanter: Lis Christensen, Smøl 38, Kirsten Overgaard, Smøl 19, Yvonne Petrich, Smøl 15 3. Siden Sidst: Studerende fra Århus universitet besøger landsbyer på Broagerland i uge 41, i forbindelse med en undersøgelse der vedrører ”Udvikling indenfor boligområde”. Rudi Cargnelli fra DSG; Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug er kontaktperson til de studerende. Vi bliver sikkert orienteret af Rudi. ”Jul i Danmark” Jydske medier indsamler information om aktiviteter der afholdes i julemånederne. Deadline 20.9. – arrangementer i Smøl er internt, derfor er dette ikke relevant for Smøl Landsbylaug. Landsbylaug nye mailadresse er endnu ikke godkendt meddeler Svend Erik, vi afventer. 4. Orientering ”Jul i Smøl”. Vores lokale juletræ pyntes og tændes af borgerne i Smøl søndag d.2.12 kl.10, derefter afholdes sammenskuds julefrokost, for alle byens borgere kl.13 hos Svend Erik & Anne Mette, Smøl 2, ved tilmelding. Praktiske gøremål: Juletræet anskaffes af Niels Iwang, Musik v/ Lotte Anthony? Varm Gløgg og æbleskiver klares af Marianne Iwang. Æblemost sponseres af Jesper Tvede, Pynt til træet, klares ved Yvonne Petrich. Opslag til juletræstænding v/ Sussie Sommer Opslag til Julefrokost inkl. Tilmelding v/ Svend Erik Via Facebook, opslagstavle og hjemmeside.
Ingebeth Clausen, Smøl 22- modtog genvalg Kasserer:
”Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals ” Fælles udvikling af turisme på Broagerland, bearbejdet af landsbylaugene og Broager by. Henriette Pilgaard har sammenskrevet resultatet. Turismevisionen for Sydals og Broagerland, ligger nu klar og invitation er sendt ud til mødet mandag d.5.11. kl.19 – tilmelding via Ingebeth inden d.1.11 ”Fælles landsbyalug på Broagerland”, vores ½ årlige møde, afholdes mandag d.29.10.2018 kl.19 på Broagerhus, tilmelding hos Ingebeth. ”Nyt fra Stillegruppen” (udvalg under fælles landsbylaug): Har afholdt møde med bl.a. Ebbe Enøe fra udvalget for Bæredygtighed og Natur; Som syntes at stillegruppens arbejde med stilleområder på Broagerland, er yderst interessant, og vil gerne indgå i et samarbejde og gøre brug af dette arbejde. Stillegruppen har arbejdet på vandreruter fortrinsvis ved Gendarmstien og klassificering af disse. 5. Referat fra Landsbyforum. (Repræsenterer 35 landsbylaug i Sønderborg kommune) ”Nye regler via datalovgivning”, kræver tilsagn ved at gøre brug af borgers e-mail adresser. Smøl vælger ikke at gøre brug af e-mailadresser, derfor sendes der ikke nyheder og oplysninger ud via e-mail ”Forvaltningen landdistrikter og fødevarer”, vil gerne besøge landsbylaugene, for at kikke på vores lokale udvikling og handlingsplaner. 2. bestyrelsesmedlemmer inviteres til fælles julefrokost i Multihallen d.23.november. Jesper Tvede & Svend Erik deltager, fælles transport med de øvrige fra Broagerland i fælles landsbybus. NYT: ”Bus fra dør til dør”, Syd trafik vil gerne afholde et oplæg, ved et fælles landsbymøde med de øvrige lav. 6. Nyt Informationshus med bænk og opslagstavle, blev godkendt. 7. Forslag v/ Generalforsamlingen; Få lagt et køre-net i den bløde græs rabat v/ Smøl 24, så det er muligt at afhjælpe problematikken ved smal vejpassage v/Smøl 7 & 22, for parkerede biler i bymidten. Ingebeth vil tage kontakt til Kommunen. Affald og hærværk ved Smølvold og vigepladsen; kan måske afhjælpes ved, at vi selv sætter skilt op ”videoovervågning”; Sussie arbejder med sagen. 8. Projektplanen 2018-19 – blev revideret. (vedlægges) 9. Næste møde: Nytårstaffel -14.januar kl.18.30 hos Yvonne Petrich Referent 22.10.2018 Sussie Søndergaard Sommer