Referat af Generalforsamling den 8.10.2018 kl.18.30 Afholdt i kantinen F. Petersens Maskinfabrik i Smøl 21 borger fra Smøl, deltog i generalforsamlingen 1. Velkomst ved Formanden; 2. Ingebeth Clausen, derefter fællessang v/ smølsang 3. Valg af dirigent: Lars Pedersen 4. Valg af referent: Sussie Sommer 5. Formandens beretning vedhæftes – blev godkendt. 6. Kassererens beretning vedhæftes – blev godkendt. 7. Ingen indkommende forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Hansen, Smøl 2; - blev genvalgt Aage Hansen, Smøl 22; – blev genvalgt Valg af Suppleanter: Lis Christensen, Smøl 38; - blev genvalgt Sarah/Jesper, Smøl 9 – deltog ikke, heller ikke meldt retur – derfor ikke valgt. Kirsten Overgaard, Smøl 19 – valgt til suppleant Yvonne Petrich, Smøl 15 - valgt til suppleant Valg af Bilagskontrollanter: Niels Warming, smøl 7 – blev valgt Jacob Kaufmann, udefra – blev genvalgt 1. Orientering: Cykelstien på landevejen mellem Broager-Nybøl, er igen er blevet udsat Kloakering og ny asfaltering i Smøl, intet hørt fra Sønderborg Kommune. Byens opslagstavle, bliver muligvis skiftet til et skur med opslagstavle og med smalle hylder til privat salg af ting. Der afholdes fælles julefrokost for alle Smøl borgere hos Svend Erik og Annemette Smøl 2, søndag 2. december kl.13, efter fælles juletræstænding kl.11 samme dato, opslag med tilmelding sker i ugerne op til. 1. Evt.: Kunne vejbelægningen og regnvand samles midt på vejen, som en forsøgsordning i Smøl? Kan der lægges kørenet i det bløde, grønne rabat v/Iwang smøl 24, som er kommunens jord, til parkering af ekstra biler og besøgende? Kan der evt. Monteres attrap kamera v/ Smøl Vold og vigepladsen v/Smøl Vold, for at forebygge mod alt det affald og andre ting, der lægges/ smides disse steder? Derefter var der fællesspisning med dejlig mad, købt og lavet i Super Brugsen. Referent 11.10.2018 Sussie s. Sommer
· · · · · · ·