Landsbylauget for Smøl Bestyrelsesmøde mandag d. 27-8-18 kl. 19.30 hos Svend Erik Dagsorden: Til stede: Aage, Ingebeth, Sussie, Jesper Tvede, Anne Mette og Svend Erik. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt. 2. Siden sidst Triatlon i Brunsnæs o Der behøves hjælp til at arrangere ”Triatlon”. Der har ikke været så mange deltagere. Bustur o Stor interesse for turene. Den første fyldt op, og allerede nu deltagere nok til næste tur. Folkemøde o Også i år havde deltagerne Yvonne, Sussie, Mads, Aage og Ingebeth en rigtig god oplevelse, og der var tilbud fra Designskolen i Kolding om et projekt: Broagerland – Noget helt særligt! Møde landsbyforum. o Ingebeth orienterer. Det levende Teglværk: o 2003 betalende gæster på 4 dage! Dette anses som stor succes! Der vil i september være en udstilling om det på Broagerhus. Loppemarked o En del besøgende, men desværre kun 4 boder. Folkemøde i Arendal Norge o Ingebeth orienterer om folkemøde i Arendal i Norge, Her lignende problemer som her med tomme butikker. 3. Orientering Busture den 2/9+16/9 o Som anført afholdes busturene som planlagt. Møde landsbyforum o Ingebeth orienterer. Møde på Strandkroen i Vemmingbund den 25/9 o Dette med henblik på evt. at kunne arrangere B&B på netop strandkroen i Vemmingbund, som overnatningstilbud til vandrere. 4. Fælles udviklingsplan for Broagerland. o Projektet ligger stille for tiden. 5. Smøltårnet – skiftende udstillinger Jesper Tvede o Jesper går i gang med at forberede udstilling. Forslag om mappe med seværdigheder i området, overnatningsmuligheder som B&B samt indkøbsmuligheder. 6. Generalforsamling - hvornår? o På valg i år Aage og Svend Erik, begge modtager genvalg. o Generalforsamlingen bliver i Kantinen på Fidde P, den 8/10. o Mad købes i Brugsen. Sidste tilmelding af hensyn til maden 1 uge før. 7. Fælles møde med de andre laug – hvornår? o Besluttes til den 20/9 kl. 19. 8. Infotavle o Ny opslagstavle med tag over skal laves ved bænken udfor nummer 24. Jesper, Mads og Aage styrer slagets gang. 9. Ny mailadresse o Der vil komme ny mailadresse: kontakt@smoel-laug.dk. Men den kan ikke bruges endnu. Dette for at have samme adresse uanset hvem der sidder som formand. 10. Evt. herunder næste møde o Frilandsbyordning og pilotprojekt holder fællesmøde mandag den 3/10. o Der bliver købt nye flag til ”festkassen” (de flag vi bruger til æresport). o Julefrokost i Smøl afholdes efter juletræstænding kl. 11, søndag den 2. december 2018 på adressen Smøl 2. o Næste møde: Konstituerende møde efter Generalforsamlingen 8/10. Referent Svend Erik.
         