Referat af Smøl Landsbylaug Bestyrelsesmøde Mandag d.14. januar 2019 v/Yvonne Petrich, Smøl 15 Tilstede: Åge Hansen, Ingebeth Clausen, Svend Erik Hansen, Jesper Tvede, Sussie Sommer, Lis Christensen & Yvonne Petrich. Afbud ved Kirsten Overgaard Referat ifølge dagsordenen: 1.Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 2. Siden sidst ·         5/11 møde i Landdistrikternes fællesråd, om forslag til den nye planlov. Der er forslag fra landdistrikternes råd, om at få nye ting nemmere igennem planloven ·         5/11 møde om turismeudvikling på Broagerland og Sydals. Sydals satser på vandturismen og Broagerland på stilleturismen ·         21/11 anerkendelse af Smøl og Smøltårnet Vi har modtaget anerkendelse af Smøltårnet, ved omtale, buket og en plade, der er sat på væggen af tårnet. ·         29/11 møde om Gendarmstien. Irene har samlet informationerne og sendt til kommunen. Et positivt møde i Broager, hvor mange interesserede deltog. Irene samlede oplysningerne og har fint beskrevet, hvad det omhandler bl.a. problematikker ved manglende offentlige toiletter og affaldsstativer. Det er sendt ind til kommunen. ·         30/11 besøg af erhvervsstyrelsen – rundtur på Broagerland Der var besøg fra Erhvervsstyrelsen, som blev vist rundt på Broagerland af 2 formænd Henning og Ingebeth. De blev introduceret for Sønderborg modellen. ·         2/12 Tænding af juletræ og julefrokost, fint arrangeret og en super hyggelig landsby julefrokost. ·         3/12 B4R – konference i Kiel om bæredygtige landsbyer. Ingebeth deltog – det var en spændende konference. ·         10/12 Møde med Forvaltning af Landdistrikternes Natur og Fødevarer. Planloven, Natur & Kultur samt Kommunaldirektøren (8-9 stk.); var alle interesseret i hvad der foregik på Broagerland   3. Orientering ·         26/1 konference i Løgumkloster – udvikling af lokalområde Udvikling på lokal området, Ingebeth skal fortælle til konferencen, bestyrelsen gav input. ·         7/2 møde i Landsbyforum; på Alsion kl. 19 – hvem vil med? ·         15/12 Konference Rødding i Salling – udvikling i lokalområdet- hvem vil med? Ingebeth sender mere information ud. Emner er bl.a. Udvikling af lokalområdet, væksthuse, moderne landsbyer.   ·         12-16 juni Folkemødet Bornholm – hvem vil med? Ingebeth deltager fra d.12.6. Svend Erik & Anne Mette holder sommerferie i samme uge på Bornholm, og kikker helt sikkert forbi. 4. Broagerland 3.0 – Frilandsby ·         Styregruppe: Helle Tarnvig, Connie Skovbjerg & Ingebeth Clausen Arbejdsgruppe: Herluf Christensen (Vemmingbund), Roy Hansen (Skelde), Torben Christensen (Iller), Ingebeth Clausen (Smøl) & Helle Johansen (Repr. Ved Landdistriksudvalget) - Skodsbøl er ikke repræsenteret, men bakker op. ·         Med tiden, skulle der gerne nedsættes flere arbejdsgrupper. 5. 21/1 Fællesmøde for laugene på Broagerland kl.19 på Broagerhus ca. 20 deltager 6. Fælles loppemarked på Broagerland evt. sommermarked (Joan) ·         Dette pkt. vil blive taget med på dagsorden på fællesmødet d.21.. ·         et forslag kunne være at kalde det ”Lopperally”, anbefaler det afholdes om sommeren. 7. Infohus i Smøl bymidte ·         Vi skal forhører os hos kommunen, om vi må få lov til sætte et sådan hus op til opslagstavle! ·         Vi ønske kun skuret uden om den eksisterende bænk, malet sort udvendigt med hvide vinduer og gerne males hvidt indefra ·         Gerne en stor oplagstavle til magnet, med glas/plexiglas for til afskærmning for vind. ·         en belægningsform under bænken i skuret, så der ikke skal slås græs. ·         Ingebeth forhører hos kommunen og Sussie finder kontakten til sælger og bestille engang til marts. 8. 18-21 juli ”Det levende Teglværk”  & Genforeningsfest 2020 ·         Eventet ”Det Levende Teglværk” d.18-21 juli. - Kan bruge mange frivillige. Cathrines Mindes Teglværks museum, søger frivilligt mandskab på 6-8 personer, til at bemande 3-4 stationer, fra d.28.juli v/åbning af cykelfærgen i Brunsnæs og 4 dage i 4 uger, lørdag -søndag og onsdag –torsdag i åbningstiden. ·         Informationsmøde for alle frivillige d.28. mats. Genforeningsfest 2020 – Den 11. juni er der samling på kongeskansen. Der er masser af andre arrangementer, der kan søges op 50.000 kr. i tilskud til disse arrangementer. Skal Landsbylaugene, landsbyforum og CTM, arrangerer Genforeningsfest på Cathrinesminde Teglværks Museet? 9. 3/3 Fastelavn ·         Der må arrangeres fastelavnsfest hos Jesper & Saras festlokale søndag d.3.3. Der søges en arrangørgruppe og kage-bagere. Meld ind hos bestyrelsen (Ingebeth) 10. evt. ·         En kærlig udmelding til Smøl: Der må ikke smides engangsvaskeklude ud i toilettet! Giv besked til evt. gæster i byen. Der har 2 gange været forstoppelse i kloak rørene i efteråret. ·         Velkomst gave til nye tilflytter: Til Carsten og Louise; søndag d.20.1 kl.11, Sussie køber buket, Jesper, Lis tager med. ·         Forslag til Smøl udflugter i 2019; -Er der nogen i Smøl, der har lyst til at arrangere? o   Jollemandsgård o   Fjordbåden v / Haderslev o   Nydambåden o   Hjortspringbåden o   Kaffe på Dyvigkro Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 1.april kl.19 hos Lis Christensen, Smøl 38