Referat af Smøl Landsbylaug bestyrelsesmøde d.14 august 2017 kl.19.30 Deltager : Åge, Ingebeth, Svend Erik, Jesper Tvede, Sussie, Sara ankom lidt til senere 1. Referatet blev godkendt, - dog med tilføjelsen, at det gamle hul træ/insekt træ i alleen mangler et infoskilt. Kristian Nordstrøm /sdr. Kommune, vil gerne trykke et oplysningsskilt til træet, når vi har skrevet teksten. Det kan vi arbejde med hen over vinteren. 1. Siden sidst Sankt Hans aften arrangement. Var en vellykket og fin aften med rekord af 38 deltager. Der blev lånt flere stole og borde hos naboerne. 3 grill var tændt i god tid. Næste år, vil det blive et arr. med tilmelding. Sara og Jesper, Smøl 9 overvejer, om det evt. kunne afholdes i deres lade næste år, med samme koncept som før, hvis deltager antallet øges. Korporationsskydning, hvor 3 hold deltog Besøg på ”Artefact” i Glucksborg, Alternativ byggestil og byggeformer med 25 års erfaring, et erfaringsforum. Mødet med Stadtsarkitekt Jens Peter Barden, som arbejder i et udvikling- og forskningscenter i Pløn ”Benefit for region” arbejder med alternative energiformer for småbyer. Fortalte om et ”Power to gas” et anlæg til 38 husstande. Et meget interessant projekt for os og Projekt Zero, som vi vil forsøge at skabe kontakt til og delagtiggøre os, til et besøg i Rostock. Ingebeth tager kontakt. Folkemøde Bornholm, Ingebeth og Åge deltog bl.a. i ”Landsby og udvikling” Gjern anpart selskab ”lokalrådet til byfornyelse”, havde frivillige i samarbejde med arkitekt studerende bygget en demo model af et refugie i trailerstørrelse, der indeholdte 4 sengepladser med spiseplads. Fin model, der endnu ikke er i produktion. Egon fra Nybøl Landsbylaug var vældig interesseret at få disse til Nybøl skoven, med booking. Bevillinger af ansøgninger fra Landsbypuljen, har vi ansøgt om 25.000 og har modtaget 13.000 kr. til 6 Fordybelsesbænke på Broagerland. Desuden har vi modtaget 10.000 kr. fra Broager Sparekasse til 5 fordybelsesbænke, som allerede er sat op. Firmaet Brewpart, har sponseret 1 bænk, der skal stå ved det gamle fiskerhus i Vemmingbund. De resterende bænke bliver monteret, når de er klar i efteråret. Desuden 20.000 kr. fra Landsbypuljen til ”Det levende Teglværk”, der er købt 4 markedstelte, som opbevares på Cathrinesmindes Teglværks Museum, som kan benyttes af alle broagerlands landsbylaug. ”Det levende Teglværk” i uge 30, - en succes, vi opnåede en fordobling af betalende besøgende end normalt. 63 frivillige fra området, deltog med mange spændende aktiviteter. Evalueringsmøde d.24.8 kl.19 på CTM. Et arrangement, der sagtens kan tåle en gentagelse næste år. 1. Orientering Bosætningskonsulent Tatjana Rode sdb.kommune, vil gerne modtage nyhedsblade fra Landsbylaugene, for at samle dem til nye tilflyttere. Vi bedes sende dem til hende – Ingebeth aflevere vores Velkomstfolder for Smøl og Broagerland ved lejlighed. Desuden tilbydes der, den 25.september 201, mulighed at lave velkomstfolder for de landsbylaug, der ikke nåede det sidst Fællesudviklingsplan/strategi for Broagerland, Connie Skovbjerg har ansøgt og fået bevilliget 100.000kr fra Folketingets landdistrikt. Vi håber at Landsbylaugene får en invitation til samarbejde. Vi ved ikke hvem, der skal arbejde med sagen? By strategi – den fremtidig udvikling af Broager. Synliggøre byens potentiale og identitet. Alle der har interesse , ideer og impulser opfordres til at deltage i Borgermødet d.25.9.17, kl.19 i Broagerhallen Borgermødets andet emne, omhandler områdeinitiativer, ønsker og ideer til hvordan hele Broagerland skal udvikle sig? - som ”Udvalget for kulturel og regional udvikling” har taget initiativ til. Der skulle gerne skabes en sammenhæng med Broager byudviklingsplaner/by strategi og landsbyernes handleplaner forankret i Landsbylaugene. Læs mere under Broager.dk Kommunalplanen, som vi har bidraget til, er nu i høring - og sendt ud pr. mail til landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer. Den skal godkendes til kommunal plan, indsigelse inden d13.9. Er der nogen i bestyrelsen her, der har indsigelse, må vi indkalde til et ekstra møde inden deadline. 1. Smøltårnet havde ca. 60 besøgende til indvielsen d.21.7.17, fint arrangement. Vi fik en flot gavehilsen fra DSG, metalskilt til Tårnet og flere flasker rødvin fra andre gæster, som bestyrelsen må have glæde af ved lejlighed. Tårnet er godt besøgt, med mange glade gæstebogsbrugere. Vi får snart en infotavle, med oplysninger om stedet på 3 sprog. Der er ca.3800 kr. tilbage fra renovering, vi køber mere ”maling” til renovering i de næste par år, græsfrø, ny gæstebøger og solcelle lys til tårnet. Der er blevet anbragt en Geochating post af Familien Thun & Nesbigall, som også kan give ekstra besøgende til Tårnet. Der er ønske om et kort oversigt af ”Broagerland med seværdigheder”, som bestyrelsen vil arbejde på at skaffe. Der er forslag om at dekorere de 5 synlige trin med strik fra de lokale, måske et vinterprojekt? 1. Honorar til afholdelse af bestyrelsesmøder 75kr. Andre udgifter der er forbundet med bestyrelsesarbejde opsummeres til udbetaling 1 gang årligt. 1. Fællesmøde for Landsbylaugene på Broagerland Onsdag d.13.September kl.19.30 Broagerhus. Med tilmelding til Ingebeth. Lokale bookes af Sussie. 1. Generalforsamling for Smøl Landsbylaug d.30.oktober kl.19.30 Broagerhus. – med tilmelding. På valg er Ingebeth, Sussie. Sara/Jesper vælger fra og stiller op som suppleant. Bestyrelsen ønsker at have 2 suppleanter på valg. Vi opfordre Lis og Jesper Tvede at stille op som bestyrelsesmedlemmer. 1. Næste møde mandag d.23.10 kl.19.30 hos Jesper Tvede Referent /Sussie Sommer 15/8-2017
· · · · · · · · · ·