BROAGERLAND XX Af Kaj Østergaard Den    16.november    udgav    Lokalhistorisk    Forening    for    Broagerland    jubilæumsbogen    Broagerland    XX    med    historier    fra    hele Broagerland. Bogen er på 146 sider og indeholder også historier fra Smøl. Karen   Margrethe   Sørensen   har   skrevet   artiklen   ”   Min   barndom   som   høkerdatter   i   Smøl   ”.   I   Broagerland   IV   er   der   desuden   en artikel om de tre bomber som faldt i Smøl, natten mellem 1. – 2. august 1943. og ramte høker butikken. Anne   Grethe   Lund,   Smøl   og   Jørgen   Jensen,   Dynt   Mølle   fortæller   om   Grisemarkedet   i   Broager   og   fra   Skodsbøl   fortælles   der   om Hans   Pedersen   fra   Øbjerg   som   deltog   i   1.   Verdenskrig,   og   senere   blev   en   vigtig   person   for   Skodsbøl.   Hans   Pedersen   skrev   bogen   Et   år   i   krig   ”   som   udkom   i   1920   og   i   1925   udgav   han   bogen   ”   Fire   år   i   fangenskab   ”.   Begge   bøger   er   med   i   udstillingen   på   Broagerhus om   1.Verdenskrig   som   lokalarkivet   for   Broagerland   viser   resten   af   2018.   Bogen   ”   Et   år   i   krig   ”   kan   desuden   læses   online   på   arkivets hjemmeside. I   bogen   har   Jørgen   Thomsen      skrevet   ”   Indkvartering   på   Dybkjær   i   Skodsbøl   i   1860´erne   ”,   og   desuden   er   der   mange   andre   historier fra hele Broagerland. Bogen koster 150 kr. og kan købes i lokalarkivet på Broagerhus, Superbrugsen i Broager og Rådhuskiosken i Gråsten. Broagerland 1 – 14 kan læses online på arkivets hjemmeside.