Landsbylauget for Smøl Bestyrelsesmøde torsdag d. 18/10 2018 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde +godkendelse af referat fra generalforsamlingen
2. Konstituering af ny bestyrelse. Generalforsamlingen som helhed, godkendelse af referat
3. Siden sidst. Besøg af studerende fra Ålborg Universitet på Broagerland. Deres opgave er at undersøge landsbyer med hensyn til udvikling indenfor boligområdet. Jul i Danmark – Jyske medier. Mailadr. 4. Orientering Juletræ Julefrokost den 2/12 kl. 13.00 Fælles udviklingsplan. Vision klar den 5/11 Fælles møde den 29/10 på Broagerhus
5. Referat fra Landsbyforum
6. Infohus
7. Forslag fra GF – kørenet ved infotavlen og attrapkamera på Volden og ved vigepladsen
8. Projektplanen – vi skal have revideret planen for 2017/18, se medsendte forslag fra 2015+16+17
9. Evt herunder dato for næste møde