Landsbylauget for Smøl Bestyrelsesmøde og nytårkur mandag d. 14/1-2019 kl. 18.30 hos Yvonne Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Siden sidst - 5/11 møde i Landdistrikternes fællesråd om forslag til den nye planlov. 5/11 møde om turismeudviklingen på Broagerland og Sydals 21/11 anerkendelse af Smøl og Smøltårnet 29/11 møde om Gendarmstien. Irene har samlet informationerne og sendt til kommunen. 30/11 besøg af erhvervsstyrelsen – rundtur på Broagerland 2/12 tænding af juletræ og julefrokost 3/12 Bu4 - konference i Kiel om bæredygtige landsbyer 3. Orientering 26/1 konference i Løgumkloster - udvikling af lokalområde 7/2 møde i landsbyforum 15/2 Konference Rødding i Salling - udvikling af lokalområde – hvem vil med? http://roddingby.dk/ http://bizzart.dk/ 12.-16. juni Folkemøde Bornholm - hvem vil med? 4. Broagerland 3.0 - frilandsby 5. 21/1 Fællesmøde for laugene på Broagerland 6. Loppemarked på Broagerland + sommermarked (forslag fra Joan) 7. Infohus 8. Det levende teglværk 18.-21. jui- genforeningsfest 2020 9. 3/3 Fastelavn 10. Evt. Velkomstgave til Carsten og? + dato for næste møde Ingebeth