Generalforsamling 2018 8. oktober i kantinen på maskinfabrikken Formandens beretning. Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder og et fællesmøde med de andre laug + et utal af møder i forbindelse af den fælles turisme-udviklingsplan, der skal laves for Sydals og Broagerland . November/december/januar Fordybelsesbænke: i alt 11 er sat op over hele Broagerland. Vi har søgt lokale sponsorer, men uden resultat. Der er lagt 500 påskeliljeløg og 1000 krokusløg. Byens juletræ blev som sædvanligt tændt den første søndag i advent. Fælles julefrokost hos Niels og Marianne – en rigtig hyggelig dag ”udsigten til levende landsbyer” et kursus som Sussie og jeg deltog i. Hvis vi vil udvikling, skal vi selv i gang – ingen gør det for os. På Nybøl Landevej er der opsat hastighedsbegrænsning ud for indkørslen til Smøl. Kommunen har udgivet en landsbyfolder/tilflytterfolder, der ligger på kommunens hjemmeside. Februar/marts/april Fastelavnsfest blev afholdt hos Jesper og Sarah. En hyggelig dag med udklædte børn, slik og kager. Forårsrengøring – vi samlede ca 60 kilo skrald og afsluttede dagen hos Joan og Lars med ringridere og øl/vand, sponseret af Sønderborg forsyning. Jeg har sammen med repræsentanter fra andre laug været på besøg hos SSF i Flensborg. De vil gerne have et samarbejde med laugene i Sønderborg Kommune. Planlægger at invitere dem på bustur næste år. Anders Brandt (tidlige byrådsmedlem) arbejder for at få oprettet Sønderborg Fællefond. En andelsforening, hvor man vil låne penge ud til køb af ejendomme, hvis banker og kreditforeninger har sagt fra. Maj/juni/juli Folkemøde på Bornholm – Yvonne, Sussie, Mads, Aage og jeg deltog. Igen en stor oplevelse, med mange spænde debatter og mange input. Skydning – Smøl deltog Skt Hans – ingen fællesspisning, men bål på Smøl Vold Loppemarked – kun 4 stande, håber på flere næste år Det Levende Teglværk – stor succes med i alt 2003 gæster på 4 dage. Vi havde igen i år fået støtte fra Regionen og Sønderborg Kommune. 67 frivillige fra hele Broagerland deltog. Smøl Landsbylaug får ny mailadresse. Vi melder ud når det er på plads. August/september/oktober Jeg har været til folkemøde i Arendal i Norge. Det handlede meget om bosætning, hvordan får man folk til at bosætte sig i landdistrikterne, tomme butikker o.s.v. De samme udfordringer som vi har. Sussie og Irene (den cyklende turistguide) har taget initiativ til et møde på Strandkroen i Vemmingbund. Grunden er, at der mangler overnatningsmuligheder på Broagerland og opfordringen til ejerne er, at de laver en form for B&B. Ejerne var ikke afvisende, og kunne godt se nogle muligheder. Næste møde 23/10? Orientering. Smøltårnet Der er opsat infotavle Vi har 98 hilsner i gæstebogen Tårnet er indstillet til ”Anerkendelse for smuk bygningskultur i Sønderborg Kommune” under kategorien ”smukke uderum”. Cykelsti på Nybøl Landevej Vi har indsendt forslag til linjeføringen, men har intet hørt. Sidste nye er at den er udsat. Asfalt i Smøl Kommunen ved stadig ikke, hvordan det skal laves og hvem der skal betale. Vi har opfordret dem til at se på, hvordan man gør i Middelfart. Broager Udviklingsforum. Broager Udviklingsforum er en slags bylaug for Broager oprettet i juni 2017 Fælles udviklingsplan for Broagerland Kommunen opfordrede Sydals og Broagerland til at lave en fælles udviklingsplan, der skal handle om udvikling af turisme. Visionerne er nu ved at blive skrevet sammen. På Broagerland er der en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle laugene, udviklingsforum og efterskolen som har været i gang siden jul. Laugene rundt. Cykelfærgen fra Brunsnæs bliver en realitet fra næste sommer. Brunsnæs/Iller/Busholm landsbylaug blev året landsby i Sønderborg Kommune. Fællesprojekter Det levende teglværk Fælles udviklingsplan Busture – som en del af udviklingsplanen for turisme, har vi her i sommer lavet tre busture. Den første tur i juni, havde del mål at gøre deltagerne til ”ambassadører” og henvendt sig til Broager/Broagerlands borgere. De to næste ture var åben for alle. Vi har haft i alt 77 deltagere. Stillegruppen. Stillegruppen har klassificeret en del af Broagerland og gendarmstien i forhold til, hvor der er stille og hvor den er svær at gå på. Projekt Forkommune. Sønderborg Kommune og Broagerland er sammen med flere kommuner i Norge med i ansøgningen til et norsk projekt der skal handle om, hvordan samskabelse mellem landsbylaug, forvaltning og politikere kan skabe medborgerskab. Ekskursioner. Jeg har været i Føns for at se på mini fjernvarmeværk og i Middelfart for at se på, hvordan man der i forbindelse med renovering af bymidten klimatilpasser området. Aage og jeg har været på Fur til afslutning af projektet ”Kreativt entreprenørskab på Fur” et projekt der handler om at øge bosætningen og iværksætteri. Ingebeth Den 4/10-2018